Bli medlem

Marknadens mest kompletta tradingutbildning - Välkommen till  E² Inner Circle


E² tillhandahåller bättre verktyg för traders i jakten på en edge, en fördel. Bra trading kräver en vetenskaplig ansats. För att säkerställa att vi agerar med en edge måste vi plocka fram papper och penna och undersöka rådande förhållanden historiskt. Ett historiskt förhållande kan förändras, men om det vi agerar på aldrig har varit framgångsrikt med vilka sannolikheter agerar vi då?

Johan Hellström har verkat många år inom IT- och Telekombranschen i olika chefspositioner, är en frekvent anlitad föreläsare inom management och har en lång militär bakgrund. Johan har studerat computer science och är en skicklig programmerare och den inom E2 som översätter all research vi gör i olika algoritmer. Han är aktiv trader och har handlat dagligen sedan början på 2000-talet. Johans favoritförfattare är Howard Bandy och han handlar företrädesvis stora index och terminer.  Hans favoritaktie är Coca – Cola och hans stora intresse vid sidan om trading är fallskärmshoppning och långa löpturer med hunden Alfons.

Peter Nilsson har många års erfarenhet från finansbranschen i olika befattningar. Peter är också känd som författare till nio böcker om hur börsen fungerar, trading, teknisk och kvantitativ analys. Peters har stort fokus på småbolagshandel där kombinationen teknisk och fundamental analys ger möjligheter att hitta aktier med en fördelaktig risk/reward-kvot. Peters favoritförfattare är Victor Niederhoffer. Vid sidan om trading tar träning den mesta tiden.

Nils Hellströms är utbildad ekonom med en bakgrund som entreprenör, från ekonomifunktioner på snabbväxande bolag och aktieanlaytiker. Huvudfokuset är fundamental analys där köpläget hittas med hjälp av tekniska formationer. Favoritförfattaren är William O’Neil och Peter Lynch och han har ett särskilt intresse för investeringar med CAN SLIM metoden. Tror starkt på att en akties långsiktiga utveckling korrelerar med vinsten. Utöver E2 spenderas de flesta tidiga morgonar på gymmet.

Första 10 dagarna gratis - ingen bindningstid - över 3 dygns föreläsningsmaterial tillgängligt direkt. 

Bli medlem här!